توجه: به‌خاطر شرایط کنونی (اپیدمی کوید ۱۹) ممکن است کتاب‌های خریداری شده قدری دیرتر از موعد مقرر به دست شما برسد.
با درود
انتشارات پارس
تخفیف برای سفارشات عمده
از ۱۵۰-۲۵۰ پوند ۱۰٪
از ۲۵۰ پوند به بالا ۱۵٪

تخفیف به‌طور خودکار محاسبه خواهد شد.