فروشگاه

زندگی خوب و زیبا
19th آوریل 2021
درآمدی بر تاریخ کلیسا/۲
17th آگوست 2021

حقایق ژرف خدا

£7.00

دسته:

چگونه تثلیث باعث تغییر همه چیز می‌شود

آموزۀ تثلیث چه جایگاهی در الاهیات و تفکر مسیحی دارد؟ درک تثلیث چه تأثیری بر حیات روحانی و زندگی عملی ما می‌گذارد؟ اساساً درک آموزۀ تثلیث که در نخستین برخورد، غامض و پیچیده به‌نظر می‌رسد، چقدر برای مسیحیان عادی ضروریست و آیا نمی‌باید پرداختن به آن را صرفاً به الاهی‌دانان و متفکران واگذار کرد؟
اینها برخی از سؤالاتی است که کتاب «حقایق ژرف خدا» سعی در پاسخ به آنها دارد. کتاب همچنین به این موضوع می‌پردازد که اگرچه مسیحیان اِوَنجلیکال عمیقاً به آموزۀ تثلیث باور دارند و با جدیت آن را تعلیم می‌دهند اما بسیاری از ابعاد آموزۀ تثلیث و دلالت‌ها و پی‌آمدهای آن را برای الاهیات مسیحی و نیز زندگی عملی خود به اندازۀ کافی درک نمی‌کنند. نویسندۀ کتاب، فرد سندرز، سعی می‌کند نشان دهد که آموزۀ تثلیث معمایی غامض و حقیقتی درک‌ناشدنی در ایمان مسیحی نیست که به دلایلی ناشناخته مجبور باشیم آن را بپذیریم، بلکه حقیقتی کلیدی و بنیانی مهم برای درک دیگر حقایق ایمان مسیحی و نوری است که در پرتو آن دیگر آموزه‌ها بهتر درک می‌شوند و حیات روحانی و عملی ما شکل و قالبی شایسته می‌یابند.
نویسنده با بررسی دقیق نشان می‌دهد که چگونه این آموزه در تار و پود کتاب‌مقدس تنیده شده است و اساساً نجات مسیحی، و تاریخ نجات بر اساس کتاب‌مقدس، قالب و چارچوبی کاملاً تثلیثی دارد، به‌گونه‌ای که عمل خدا در تاریخ نجات از ذات تثلیثی او جدایی‌ناپذیر است. نویسنده همچنین با بررسی اشارات متعدد برخی نویسندگان و الاهی‌دانان اِوَنجلیکال به آموزۀ تثلیث، سعی می‌کند تأثیر آن را بر حیات فکری و عملی آنها و نیز بر شکل‌گیری و تطور سنت اِوَنجلیکال روشن سازد.
با توجه به کمبود منابع فارسی در این زمینه، ترجمه و انتشار این کتاب ارزشمند به خوانندگان فارسی‌زبان کمک خواهد کرد تا با آموزۀ تثلیث عمیق‌تر آشنا شوند.

فرِد سَندرز

انتشارات پارس
شابک ۹- ۱۷‏–‏۹۱۲۶۹۹‏–‏۱-‏۹۷۸
۳۳۸ صفحه

فهرست مطالب

مقدمه: مسیحیان اِوَنجلیکال، انجیل و تثلیث

فصل اول: همواره تثلیثی

فصل دوم: احاطه ‌شده با پدر، پسر و روح ‌القدس

فصل سوم: در سرزمین سعادتمند تثلیث

فصل چهارم: حیات ازلی و ابدی سه شخص

فصل پنجم: گمشده در پری خدا

فصل ششم: نجاتِ بس عظیم

فصل هفتم: شکل انجیل

فصل هشتم: اینک طریق محبت را بنگر

فصل نهم: در حیات نجات‌بخش مسیح

فصل دهم: استوار در یهوه: تجربه و اطمینان

فصل یازدهم: شنیدن صدای خدا در کتاب ‌مقدس

فصل دوازدهم: دعای درست

فصل سیزدهم: چه چیزی دعای مسیحی را ممکن می‌ سازد